lundi 27 décembre 2010

L'exposition 02/ de Mohamed Ben Soltane à Barcelone


02/ est la nouvelle exposition de Mohamed Ben Soltane à Barcelone du 12 Janvier au 12 Février 2011.

"L'étoile de notre artiste prodige ne cesse de monter et cette fois elle illumine le ciel de la capitale catalane!" Adib

Avec le projet Résidences de Création BCN>TNS, JISER entend développer un réseau de jeunes artistes visuels et d’associations et centres d’art de la méditerranée. Le point de départ du processus a été la sélection de deux projets artistiques qui se développeront dans les villes de Tunis et de Barcelone durant deux mois de l’année 2010 et qui culmineront avec la réalisation d’une exposition individuelle et de l’édition d’un catalogue.

La deuxième partie de ce projet va se matérialiser dans la résidence de l’artiste tunisien Mohamed Ben Soltane à Barcelone. A cette occasion, il pourra développer son œuvre et donner sa vision dans un contexte différent du sien.

Le séjour de Mohamed Ben Soltane a commencé dans le mois de novembre et s’étendra jusqu’á février 2011. Durant ce séjour, l’artiste aura á sa disposition les ateliers de JISER et ceux du Centre Civic Fort Pienc pour développer ses projets qui seront présentés dans la salle d’exposition du Centre Fort Pienc le 12 janvier 2011.

www.jiser.org

Amb el projecte Residències de Creació BCN-TNS, JISER pretén establir una xarxa de joves artistes visuals i d’associacions i centres d’art de la Mediterrània. L'inici d'aquest procés ha estat la selecció de dos projectes artístics que es desenvoluparan a les ciutats de Tunis i Barcelona durant dos mesos l'any 2010 i que culminaran amb l'exposició de l'obra realitzada i l'edició d'un catàleg individual.

La segona part d’aquest... projecte es materialitza amb la residència de l’artista tunisià Mohamed Ben Soltane a Barcelona.Aquesta estada el permetrà desenvolupar la seva obra i posar a prova la seva percepció en un context diferent del seu, coneixent i experimentant amb l’entorn, i entrant en contacte amb diferents actors culturals de Barcelona.

L’estada de Mohamed Ben Soltane a Barcelona ha començat el mes de novembre de 2010 i s’estendrà fins el mes de febrer de 2011.Durant aquest període, l’artista té a disposició l’estudi de JISER i els tallers del Centre Cívic Fort Pienc per a desenvolupar les seves obres i els seus projectes, que s’exposaran a la sala d’exposicions del centre del 12 de gener fins el 5 de febrer de 2011.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire